Ste alfa samec? 3 najdôležitejšie charakteristiky, ak sa ním chcete stať

Určite ste už pojem alfa samec počuli, no skôr v súvislosti so zvieratami. Možno ostanete prekvapení, keď vám prezradím, že niečo podobné funguje aj u ľudí – mužov. Najviac viditeľné je to v ich príťažlivosti voči ženám, kedy sa za pár minút prejaví, ktorý muž je alfa samec. Sú muži, ktorí to majú dané prirodzene, no iní sa to musia naučiť.

Kto je alfa samec?

V prírode je to tak, že alfa samec je jedinec, ktorý je vodca a líder. Platí to tak vo vzťahu k svorke, no tiež aj vo vzťahu k opačnému pohlaviu. U mužov sa dá takáto definícia aplikovať tiež, no treba sa na ňu pozrieť v trocha širšom pohľade.

3 najdôležitejšie a typické charakteristiky alfa samcov

  • sú lídrami a vzormi – alfa samec nerieši ostatných, ale ostatní riešia jeho ako v pozitívnom tak aj v negatívnom faktore
  • sú neodolateľní voči ženám – dosahujú to kombináciou galantnosti, dominancie, vonkajšieho šarmu a najmä gentlemenstvom
  • vážia si seba aj všetkých naokolo – táto charakteristika ovplyvňuje aj sebavedomie, ktoré nie je nezdravé, ale je podložené silou osobnosti muža

Alfa samec je muž, ktorý je dominantným lídrom v skupine mužov. Zároveň z pohľadu žien je tento muž neodolateľný a ako fyzicky tak aj psychologicky. V prípade fyzického aspektu nie je ani tak dôležitý výzor, ako to, čomu sa hovorí „imidž“, čiže to, ako pôsobíte z pohľadu sexuálneho priťahovania. Čo sa týka psychologického aspektu, tak ten zahŕňa viaceré charakterové vlastnosti a aj správanie muža.

Foto: unsplash.com