Porovnajte si povinné zmluvné poistenie zdarma

Každý vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla si zo zákona musí dohodnúť povinné zmluvné poistenie, známe tiež ako poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla. Čo obnáša a pred čím vás chráni?

Porovnajte si povinné zmluvné poistenie zdarma
Porovnajte si povinné zmluvné poistenie zdarma (zdroj: komerčný článok)

Keď sa povie Povinné zmluvné poistenie

Každé vozidlo, ktoré má pridelenú registračnú značku alebo technický preukaz a pohybuje sa po verejných komunikáciách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Kto ho neuzavrie, tomu hrozí finančná pokuta. Nepodceňujte situáciu a dohodnite si povinné zmluvné poistenie pre svojho plechového miláčika.

Poistenie vzniká na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovateľom. Nemožno ho prerušiť, ak to nie je výslovne uvedené v zmluve. Po jej uzavretí vám poisťovateľ vystaví zelenú kartu.

ČO MUSÍ POISTNÁ ZMLUVA OBSAHOVAŤ?

Poistník aj poisťovateľ musia byť jasne vymedzení
Limit poistného plnenia
Ako dlho vás poistné bude chrániť
Ako oznámiť škodovú udalosť
Výšku poistného, ​​jeho splatnosť a termín, dokedy musí byť uhradené

NA ČO POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE SLÚŽI?

Poistenie, ktoré vás ochráni proti škodám, ktoré spôsobíte prevádzkou vozidla tretej strane. POZOR! Nepokryje škody na vašom vozidle. K tomu slúži havarijné poistenie.

AKO rozlíšiť ponuku povinného zmluvného poistenia?

Dávno preč sú časy, kedy ste museli na pobočku osobne. Dnes stačí sadnúť k počítaču a porovnať ponuky poistenia s pomocou niektorého z porovnávačov. Aké údaje budete na porovnanie povinného zmluvného poistenia potrebovať?

  • Značka a model vozidla
  • Jeho objem a počet valcov
  • Rok výroby
  • Spôsob použitia vozidla

Nezabudnite zohľadniť aj prípadné bonusy za beznehodový priebeh. Online porovnanie nie je nijako záväzné. Porovnajte ponuky a je len na vás, či a ktorú využijete.

Nenechajte sa ale zlákať nízkou cenou. Pozrite sa na limity pre krytie prípadných škôd. Zdá sa to ako obrovská suma, v prípade škody na majetku a zdraví ale môže byť nedostačujúca. Kto chce byť dobre chránený, siahne po vyšších limitoch.

ČO OVPLYVŇUJE výšku poistného?

Objem motora
Váš vek
Adresa trvalého bydliska
Počet beznehodových mesiacov

ČO SA STANE, KEĎ SI HO nedohodnete?

Za prevádzkovanie vozidla bez dohodnutého povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta. A okrem toho, škoda, ktorú inému spôsobíte na vozidle, či na zdraví, pôjde z vašej peňaženky. Liečba, trvalé následky, ušlý zisk, pokrčené plechy – to už môže byť „pekná“ suma.

Aj keď z garáže vyrazíte len raz za rok, povinné zmluvné poistenie mať musíte. Dohodnite si ho. Trebárs online a ušetríte aj nejakú tú korunu. Väčšina poisťovní totiž za dojednanie online ponúka zľavu.

Komerčný článok